2020  Meniny má: Irena
Profil Bowling Reštaurácie Ponuka sál a miestností Ubytovanie Kontakt
Profil firmy

 Firma VICTORIA vyvíja svoju činnosť v administratívnom, hospodárskom a spoločensko-kultúrnom centre najväčšieho samosprávneho kraja Slovenskej republiky - v Prešove, meste s približne 100.000 obyvateľmi a so 750-ročnou tradíciou.

 Prešov, nachádzajúci sa na východnom okraji Šarišskej vrchoviny, na severnom okraji Košickej kotliny, pri sútoku riek Torysa a Sekčov, bol osídľovaný slovanským obyvateľstvom už od konca VIII. storočia, po začlenení regiónu do uhorského štátu od 2. polovice XI. storočia sa v ňom usadilo maďarské obyvateľstvo, po tatárskom pustošení kráľ Belo IV. v snahe obnoviť zruinované hospodárstvo sem v XIII. storočí pozval nemeckých kolonistov. Prešovom viedla oddávna významná obchodná trasa Instanbul - Belehrad – Budín - Košice - Prešov - Varšava. Prvá písomná zmienka o Prešove pochádza z roku z roku 1247, mestom sa na základe udelených mestských práv panovníkom Ondrejom III. stal v roku 1299. Obyvatelia tak nadobudli hospodársku nezávislosť, stali sa vlastníkmi nehnuteľností, prostredníctvom ktorých rozvíjali remeselnú výrobu aj obchod. Takéto boli začiatky mesta, ktoré je dnes dôležitou súčasťou hospodárskeho, vzdelanostného a kultúrno-spoločenského rozvoja Slovenskej republiky.

 Svoju históriu začala firma VICTORIA písať v roku 1991, v čase rozbiehajúcej sa privatizácie na Slovensku. Účasťou v malej privatizácii sme získali prvé obchodné priestory, v ktorých sme zriadili predajňu potravín a cukráreň. Na základe prvých skúseností a úspešných výsledkov podnikania sme sa rozhodli svoju činnosť rozšíriť aj v ďalších lokalitách mesta v rámci nových podmienok ekonomického rozvoja Slovenskej republiky.

 Zakladatelia firmy VICTORIA zúžitkovali dlhoročné skúsenosti z oblasti potravinárskej výroby a riadenia obchodu. Kým na začiatku podnikania firma zamestnávala 6 pracovníkov, ich počet sa z roka na rok zvyšoval až po súčasných viac ako 70 obchodno-prevádzkových pracovníkov /predavači, kuchári, čašníci, pomocný personál a podobne/ a technicko-hospodárskych pracovníkov. V roku 1996 sa súkromná firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným VICTORIA Prešov.

 Predmetom podnikateľskej činnosti firmy VICTORIA Prešov, s.r.o., je : maloobchodný predaj potravinárskeho tovaru, ovocia, zeleniny a vybraného sortimentu priemyselného tovaru, poskytovanie gastronomických služieb, zabezpečovanie stravovacích služieb v strediskách reštauračného charakteru, stravovacích služieb v strediskách závodného stravovania formou dodávky stravy z centrálnej vývarovne, zabezpečovanie služieb v oblasti recepcií, spoločenských podujatí, osláv súkromného charakteru – svadby, krstiny, oslavy.

 Firma v súčasnosti zabezpečuje služby a výrobu v 3 prevádzkových jednotkách, v ktorých sú 4 stredíská. Rozmiestnené sú vo všetkých lokalitách krajského mesta.

Nám. osloboditeľov 1, Prešov - Solivar
  • Šport Pub
  • Šport Bowling
  • Svadobná sála č. 1
  • Svadobná sála č. 2
  • Kongresová sála
  • Sálonik č.1, č.2

Nám. osloboditeľov 1, Prešov - Solivar
  • Bufet ŠTYRKA

Košická 2, Prešov
  • Reštaurácia SAD


 Región, v ktorom firma VICTORIA pôsobí, v súčasnosti patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim a turisticky atraktívnym lokalitám Slovenska. Sieť obchodu a služieb sa javí na prvý pohľad ako dostačujúca. Nové územno-správne členenie, na základe ktorého Prešov získal štatút krajského sídla, prinieslo so sebou rozvoj výstavby, väčšiu koncentráciu pracovných síl v meste, rozšírenie siete škôl a celkový nárast počtu občanov, denne prichádzajúcich do nášho mesta. To si vyžaduje aj neustály rozvoj služieb obyvateľom. Naša firma sa chce v budúcnosti venovať vo väčšej miere výrobnej činnosti v odvetví gastronomických a reštauračných služieb, činností zameraných na oddych, zábavu a relax, poskytovania závodného stravovania a zabezpečovania komplexných služieb pre tých zákazníkov, ktorí si u nás objednávajú podujatia k rôznym súkromným a spoločenským udalostiam.

 Základným zámerom firmy VICTORIA Prešov, s.r.o., je prosperujúci podnik s prevádzkami, ktoré by boli rentabilné, moderne a účelne vybavené, s výpočtovou technikou na patričnej úrovni, prinášajúce nám zisk a zákazníkom služby na vysokej úrovni a za konkurenčne porovnateľné ceny, čím by sme získali čo najpestrejšiu a neustále sa rozširujúcu klientelu rôznej vekovej kategórie a sociálnej skladby.


Copyright © 2012 Victoria WEB Design: PsH